You are here: Home > Mózg > Włókna zdążąjące do komórek układu wegetacyjnego

Włókna zdążąjące do komórek układu wegetacyjnego

Tak bogate i różnorodne połączenia sprawiają, że w tworze siatkowatym mogą spotykać się impulsy z całego niemal układu nerwowego. Odbierają je charakterystyczne dla tworu siatkowatego komórki o bogato rozwiniętych dendrytach. Komórki te ustawione są w łańcuchy neuronowe ułatwiające wiązanie i kojarzenie odbieranych impulsów i przekazywanie ich dalej przez drogi eferentne.

Drogi wychodzące z tworu siatkowatego to przede wszystkim p asmo siatkow o-r dzeniowe (tractus reticulo-spinałis Held), najstarsza filogenetycznie centralna droga ruchowa. Pasmo to, u niższych kręgowców złożone z długich, sięgających aż do rdzenia wypustek osiowych komórek tworu siatkowatego, u człowieka zbudowane jest z łańcuchów neuronów o niezbyt długich włóknach osiowych, tworzących coś w rodzajuneuronowej sztafety. Włókna biegną luźno, nie tworząc zwartych pasm, przez sznury brzuszne rdzenia aż do zgrubienia lędźwiowego. Część z nich krzyżuje się, część nie. Zakończenia włókien dochodzą do komórek ruchowych rogów brzusznych rdzenia. Podobne włókna łączą twór siatkowaty z ruchowymi jądrami nerwów skrzelowych.

Oprócz wymienionych włókien w paśmie siatkowo-rdzeniowym bieg- ną włókna zdążające do komórek układu wegetatywnego. Te włókna to już droga czynnościowo odmienna, zdążająca do serca i ośrodków oddechowych.

Obok najważniejszej filogenetycznie starej drogi do rdzenia, wychodzą z tworu siatkowatego drogi do móżdżku (fracfus reticulo-cerebel- laris), z jąder szwu i jądra siatkowatego bocznego do jąder oliwkowych (traclus reticu!o-ol !varis) oraz do mostu (fracius reticulo-pontinus). Drogi te umożliwiają kojarzenie między układem siatkowatym i móżdżkowym.

Leave a Reply