You are here: Home >Archive for the ‘Mózg’ Category

Układ pozapiramidowy

Drugie wielkie jądro śródmózgowia, to położona nieco brzusznie i na boki od jądra czerwiennego istota czarna (substantia nigra Sóm- meringi). Barwę swą i nazwę zawdzięcza to jądro melaninowemu barwnikowi gromadzącemu się w komórkach tudzież związkom żelaza. Istota czarna, spotykana tylko u ssaków, ma kształt wydłużonej płytki ciągnącej się przez całą długość śródmózgowia. Składa się ona […]

Niepubliczna szkoła podstawowa w warszawie na ursynowie

Szkoły w Polsce dzielą się na publiczne i niepubliczne. Te pierwsze są bezpłatne, nauka w drugich kosztuje. Może to być 200, 300, 400 lub 2000 złotych miesięcznie. Rozpiętość cen jest spora, wymagania pod adresem nauczycieli duże, a oczekiwania rodziców ogromne. W Warszawie, na Ursynowie, jest kilka szkół niepublicznych. Są to szkoły podstawowe oraz średnie, różnej […]

Charakterystyczna cecha pasma rdzeniowo-wzgórzowego brzusznego

W nucleus proprius następuje prze- łączenie synaptyczne na neuron II rzędu (str. 137). Neuron ten wysyła swój neuryt przez białe spoidło rdzenia na stronę przeciwną, oczywiście krzyżując się z tą samą drogą przeciwnej strony. Włókna, po przejściu na stronę przeciwną, układają się w sznurach przednich i przez nie biegną jako pasmo rdzeniowo-wzgórzowe brzuszne (iracius spino-thalamicus […]

Włókna zdążąjące do komórek układu wegetacyjnego

Tak bogate i różnorodne połączenia sprawiają, że w tworze siatkowatym mogą spotykać się impulsy z całego niemal układu nerwowego. Odbierają je charakterystyczne dla tworu siatkowatego komórki o bogato rozwiniętych dendrytach. Komórki te ustawione są w łańcuchy neuronowe ułatwiające wiązanie i kojarzenie odbieranych impulsów i przekazywanie ich dalej przez drogi eferentne.

Rola nerwowego transformatora

Funkcje sprawowane przez rdzeń podzielić można z grubsza na dwie kategorie. Do pierwszej zaliczymy czynności spełniane przez rdzeń w charakterze pośrednika między mózgiem a całym – z wyjątkiem głowy – ciałem. Do drugiej – czynności kierowane przez rdzeń bez udziału ośrodków mózgowych, aczkolwiek pod ich kontrolą.

Komórki węchowe

Komórki węchowe mają kształt (ryc. 281) wydłużony. W środku długości widoczne jest zgrubienie, w którym mieści się jądro, ku powierzchni wysuwa się wypustka zakończona plazmatycznymi włoskami. Wypustka uważana jest za dendryt, a wioski za część wrażliwą na kontakt z zapachami. Wewnętrzne zakończenie komórki węchowej przechodzi we włókno nerwowe zdążające do części mózgu zwanej opuszką węchową. […]

Cuvier i obliczanie ciężaru względnego mózgu

Pierwszą próbą rozwiązania tego zagadnienia jest wprowadzone przez Cuviera na początku XIX w. obliczanie ciężaru względnego mózgu wzorem. Otrzymana w ten sposób liczba wyraża nam, jaką część ciężaru ciała stanowi mózg, względnie, ile gramów masy ciała przypada na każdy gram mózgu danego zwierzęcia. Tabele 2 i 3 dają nam zestawienie liczb otrzymanych za pomocą powyższego […]

Szkolenia z marketingu

Szkolenia z marketingu stały się popularne w Polsce na początku lat 90. XX wieku. Wiele osób kończyło miesięczne, semestralne lub roczne kursy i studia. Później uruchomiono pięcioletnie studia magisterskie z tej dziedziny. Coraz więcej osób zaczęło się szkolić. Dzisiaj specjalsitów jest wielu, ale najlepiej podejmować studia z dziedziny e-marketingu. Na pewno takie studia są organizowane […]

Magisterskie studia pedagogiczne

Pedagogika jest niezbędna. Ukończenie studiów pedagogicznych przygotowuje do pracy w szkole, ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych, domach dziecka. Niejedna osoba zdobywa ciekawą pracę po takich właśnie studiach, dlatego warto je podejmować. Dzisiaj można studiować pedagogikę w każdym polskim mieście, w każdym razie w każdym dużym polskim mieście. Niejedna osoba zdobywa kwalifikacje oraz umiejętności studiując taką wiedzę. […]

Firmy szkoleniowe są na rynku

Firm szkoleniowych na polskim rynku jest sporo. Kształcą z języków, programów komputerowych, spawania, zarządzania nieruchomościami, ich wiedza jest bezcenna. Firmy szkoleniowe zatrudniają ekspertów, pomagają im w rozwoju i są wysokiej klasy rozwiązaniem. Na pewno warto podjąć takie szkolenie, bo to bardzo ważna sprawa, a klienci chcą mieć wiedzę oraz umiejętności. Za szkolenia płacą ludzie sami, […]

Zmiany w odcinku grzbietowym cz. III

Po bokach rzucają się w oczy grube pęki ciała powrózkowatego (corpus restiforme), którego kształtowanie się obserwowaliśmy na przekroju poprzednim. Od dołu biegną ku niemu włókna pasma oliwkowo-móżdżko- wego. Bocznie można wyodrębnić pasmo rdzeniowo-móżdżkowe brzuszne (iracfus spino-cerebellaris ventralis), które nie przyłącza się do ciała powrózkowatego, lecz dociera do móżdżku drogą okrężną.

Nauka niemieckiego on-line – wartościowa wiedza

Nauka niemieckiego online jest wartościową wiedzą. Wiele osób podejmuje takie kursy i czuje się dzięki temu o wiele lepiej, ich wiedza jest wysokiej próby, pojawiają się całkiem ciekawe możliwości zawodowe. Im więcej czasu nauki, tym większa wiedza. To jest prawidłowość. Niejedna osoba dobrze ocenia naukę i wiedzę uzyskiwaną w ten sposób. Można usiąść wieczorem, porozmawiać […]

Założenia teorii neuronowej

Inne odgałęzienia dyskusji dotyczyły szczegółów związanych z uznaniem neuronu za jednostkę anatomiczną, genetyczną itd. Dyskusja ta, znacznie spokojniej prowadzona niż przedstawione powyżej spory przy poszukiwaniu elementu czynnego układu nerwowego, najintensywniej rozwinęła się przy zagadnieniu neuronu jako jednostki genetycznej,

Zakres klasycznego dotyku

Przez sznury tylne biegną, oprócz dróg czucia głębokiego, także nie wyróżniające się zewnętrzne drogi związane ze zjawiskami rozróżniania dotykowego. Drogi te, prócz odczucia samego dotknięcia, umożliwiają rozróżnienie dotknięcia w dwu punktach, rozpoznanie „dotykiem” przedmiotów itp., co określamy razem mianem stereognozji. Uszkodzenie tej drogi, najczęściej spowodowane przez uszkodzenia chorobowe lub urazowe, powodują zaburzenia w rozpoznawaniu przy […]